COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET D MINI COCKTAIL 225.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • พายสตูวไก่/พัฟเห็ด
  พายสตูวไก่่/พัฟเห็ด
 • ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง/สังขยา/ปลา
  ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง/สังขยา/ปลา
 • ปอเปี๊ยะ
  ปอเปี๊ยะเสวย/ปอเปี๊ยะเห็ดหอม
 • โรลคละรส/โรลบลูเบอร์รี่/คุกกี้
  โรลคละรส/โรลบลูเบอร์รี่/คุกกี้
 • ปุยฝ้าย/เค้กกล้วยหอม (สั่งล่วงหน้า 3 วัน)
  ปุยฝ้าย/เค้กกล้วยหอม(สั่งล่วงหน้า 3 วัน)
 • ชา ทไวท์นิ่ง/กาแฟ
  ชา ทไวท์นิ่ง / กาแฟ
 • น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
  น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
 • น้ำดื่ม
  น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1