COFFEE BREAK /CAKE & BAKE 145.-
145 / 185
Baht
 • แซนด์วิชไก่รมควัน/ปูอัด/ทูน่า/แฮม (เลือก 1 อย่าง)
  แซนด์วิชไก่รมควัน/ปูอัด/ทูน่า/แฮม (เลือก 1 อย่าง)
 • มินิครัวซองค์แฮม/มินิเบอร์เกอร์ไก่/หมู/มินิฮอทดอก (เลือก 1 อย่าง)
  มินิครัวซองค์แฮม/มินิเบอร์เกอร์ไก่/หมู/มินิฮอทดอก (เลือก 1 อย่าง)
 • โรลคละรส
  โรลคละรส
 • ชา/กาแฟ/นํ้าดื่ม
  ชา/กาแฟ/นํ้าดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1