COFFEE BREAK /SIMPLY ASIAN 145.-
145 / 185
Baht
 • สาคูไส้หมู
  สาคูไส้หมู
 • ซาลาเปาไส้หมูแดง
  ซาลาเปาไส้หมูแดง
 • ขนมชั้น
  ขนมชั้น
 • ชา/กาแฟ/น้ำดื่ม
  ชา/กาแฟ/น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1