BUFFET / CATERMAN SIGNATURE 425.-
425 / 549
Baht
 • หมี่กรอบ
  หมี่กรอบ
 • คั่วแคไก่
  คั่วแคไก่
 • ผัดคะน้าฮ่องกงเห็ดหอมแครอท
  ผัดคะน้าฮ่องกงเห็ดหอมแครอท
 • แกงจืดลูกรอก
  แกงจืดลูกรอก
 • น้ำพริกลงเรือ+ผักสด
  น้ำพริกลงเรือ+ผักสด
 • เค้กคละรส
  เค้กคละรส
 • ข้าวสวย
  ข้าวสวย
 • ผลไม้
  ผลไม้
 • น้ำดื่ม และ น้ำอัดลม
  น้ำดื่ม และ น้ำอัดลม
 • ไก่ย่างโอชา+น้ำจิ้มแจ่ว
  ไก่ย่างโอชา+น้ำจิ้มแจ่ว
 • ยำปลาทูน่าสมุนไพร
  ยำปลาทูน่าสมุนไพร
 • ผัดผักรวมกุ้ง
  ผัดผักรวมกุ้ง
 • แกวเขียวหวานหมูพริกขี้หนู
  แกวเขียวหวานหมูพริกขี้หนู
 • ห่อหมกทะเล
  ห่อหมกทะเล
 • สละลอยแก้ว
  สละลอยแก้ว
 • ข้าวสวย
  ข้วสวย
 • ผลไม้
  ผลไม้
 • น้ำลำใย
  น้ำลำใย
 • น้ำดื่ม
  น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1