225
Baht
 • สลัดแซลมอน / กุ้ง / ปูอัด / สลัดซีซาร์
  สลัดแซลมอน / กุ้ง / ปูอัด / สลัดซีซาร์
 • ปีกไก่ทอดสมุนไพร / เบคอนพันไส้กรอกซอสบาร์บีคิว
  ปีกไก่ทอดสมุนไพร / เบคอนพันไส้กรอกซอสบาร์บีคิว
 • เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวไส้กุ้ง / หมู / ขนมปังไส้ไก่ / มินิเบอร์เกอร์หมู-ไก่ / มินิฮอทดอก
  เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวไส้กุ้ง / หมู / ขนมปังไส้ไก่ / มินิเบอร์เกอร์หมู-ไก่ / มินิฮอทดอก
 • ขนมกุ้ยช่าย / กุ้ยช่ายปากหม้อ
  ขนมกุ้ยช่าย / กุ้ยช่ายปากหม้อ
 • เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด / สละลอยแก้ว
  เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด / สละลอยแก้ว
 • ชา/กาแฟ
  ชา/กาแฟ
 • น้ำผลไม้
  น้ำผลไม้
 • นํ้าดื่ม
  นํ้าดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1