FOOD STALL / ประเภท ยำ / สลัด
 • ยําวุนเสนปลาแซลมอนยาง
  ยําวุนเสนปลาแซลมอนยาง
 • ยําเขียวเสวยแซลมอนรมควัน
  ยําเขียวเสวยแซลมอนรมควัน
 • สลัดผักรวม (นํ้าสลัดซีซาร, ญี่ปุน, ทาวนซัน, ครีม)
  สลัดผักรวม (นํ้าสลัดซีซาร, ญี่ปุน, ทาวนซัน, ครีม)
 • กุงทอดครีมสลัด
  กุงทอดครีมสลัด
 • หมูมะนาวคะนากรอบ
  หมูมะนาวคะนากรอบ
 • พลากุง / ปลาหมึก
  พลากุง / ปลาหมึก
 • พลาไกยาง
  พลาไกยาง
 • ลาบปลาช่อนทอดกรอบ/ทะเล/หมู/ไก่
  ลาบปลาช่อนทอดกรอบ/ทะเล/หมู/ไก่
 • สมตํา + ขาวเหนียว ไกยาง+ตมแซบซี่โครงหมูออน
  สมตํา + ขาวเหนียว ไกยาง +ตมแซบซี่โครงหมูออน
 • สมตําปลาแซลมอนยาง / หมูยาง / ไขเค็ม/ผลไม้
  สมตําปลาแซลมอนยาง / หมูยาง / ไขเค็ม/ผลไม้
 • ยำขาหมูเยอรมัน
  ยำขาหมูเยอรมัน
 • ยำรวมมิตรทะเล
  ยำรวมมิตรทะเล
 • ย้ำไส้กรอก
  ยำไส้กรอก
 • ยำสามกรอบ
  ยำสามกรอบ
 • ยำปลาดุกฟู
  ยำปลาดุกฟู
 • ยำกุ้งย่าง/หมูย่าง เห็ดสามอย่าง
  ยำกุ้งย่าง / หมูย่าง เห็ดสามอย่าง
 • กุ้งทอดยำมะม่วง
  กุ้งทอดยำมะม่วง
 • ปลาแซลมอนทอดยำมะม่วง
  ปลาแซลมอนทอดยำมะม่วง
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1