SNACK BOX / CAKE&BAKE / 79.-
79
Baht
 • แซนด์วิชเแฮมชีส / ขนมปังไส้ไก่ / ขนมปังไส้หมูหยอง (เลือก 1 อย่าง)
  แซนด์วิชเแฮมชีส / ขนมปังไส้ไก่ / ขนมปังไส้หมูหยอง (เลือก 1 อย่าง)
 • ดรีมโรล / อัลมอนด์บราวนี่ / เค้กกล้วยตาก (เลือก 1 อย่าง)
  ดรีมโรล / อัลมอนด์บราวนี่ / เค้กกล้วยตาก (เลือก 1 อย่าง)
 • พายไก่
  พายไก่
 • น้ำผลไม้
  น้ำผลไม้
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1