COCKTAIL / SIMPLY ASIAN 295.-
225 / 295
Baht
 • หมูมะนาวคะน้ากรอบ
  หมูมะนาวคะน้ากรอบ
 • ข้าวเกรียบปากหมอ
  ข้าวเกรียบปากหมอ
 • แฮ่กึ้นทอด
  แฮ่กึ้นทอด
 • หมูสะเต๊ะ / ไก่ / เนื้อ
  หมูสะเต๊ะ / ไก่ / เนื้อ
 • ข้าวตัง+หน้าตั้ง / เมี่ยวลาว
  ข้าวตัง+หน้าตั้ง / เมี่ยวลาว
 • ลูกชุบ
  ลูกชุบ
 • วุ้นมะพร้าวอ่อน
  วุ้นมะพร้าวอ่อน
 • น้ำอัดลม / น้ำสมุนไพร / เครื่องดื่มเย็น / น้ำผลไม้
  น้ำอัดลม / น้ำสมุนไพร / เครื่องดื่มเย็น / น้ำผลไม้
 • นํ้าดื่ม
  นํ้าดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1