FOOD STALL / ประเภท อาหารจานหลัก
 • ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมู/ไก่/ก๋วยเตี๋ยวเรือ/หมู/เนื้อ/ก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่อง
  ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมู/ไก่/ก๋วยเตี๋ยวเรือ /หมู/เนื้อ/ก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่อง
 • บะหมี่น้ำหมูแดง
  บะหมี่น้ำหมูแดง
 • เกี้ยวกุ้งน้ำ/เกี๊ยวน้ำหมูแดง
  เกี๊ยวกุ้งน้ำ/เกี๊ยวน้ำหมูแดง
 • หอยทอด
  หอยทอด
 • ผัดไทยกุ้งสด
  ผัดไทยกุ้งสด
 • ขนมจีนน้ำยา
  ขนมจีนน้ำยา
 • ขนมจีนน้ำยาน้ำพริก/แกงไก่
  ขนมจีนน้ำยาน้ำพริก/แกงไก่
 • กระเพาะปลา
  กระเพาะปลา
 • สปาเก๊ตตี้ ซอสหมูไก่
  สปาเก๊ตตี้ ซอสหมูไก่
 • สปาเก็ตตี้ โหระพาปลาสลิด
  สปาเก็ตตี้ โหระพาปลาสลิด
 • สปาเก็ตตี้ คาโบนารา
  สปาเก็ตตี้ คาโบนาร่า
 • สปาเก็ตตี้ เบคอนกับผักร็อกเก็ต
  สปาเก็ตตี้ เบคอนกับผักร็อกเก็ต
 • ขาวหมูแดง – หมูกรอบ
  ขาวหมูแดง – หมูกรอบ
 • ข้ามมันไก่ไหหลำ
  ข้าวมันไก่ไหหลำ
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1