FOOD STALL / ประเภท ทานเล่น
 • ปอเปี๊ยะทอด
  ปอเปี๊ยะทอด / ปอเปี๊ยะปู
 • ขนมจีบ
  ขนมจีบ - ฮะเก๋า (มังกร)
 • ข้าวเกรียบปากหม้อ
  ข้าวเกรียบปากหม้อ - สาคูใส้หมู
 • กุยช่าย
  กุยช่ายปากหม้อ - สาคูใส้หมู
 • เผือกทอด
  เผือกทอด / เต้าหู้ทอด / ข้าวโพดทอด / มันเทศทอด (เลือกได้ 2 ชนิด)
 • ทอดมันปลากราย
  ทอดมันปลากราย / ทอดมันลูกชิ้นปลา
 • ทอดมันข้าวโพด
  ทอดมันข้าวโพดเนื้อปู
 • ใส้กรอกรวม + ซาวเคร้าท์
  ใส้กรอกรวม + ซาวเคร้าท์
 • ไก่ย่างโอชา
  ไก่ย่างโอชา / คอหมูย่างโอชา - น้ำจิ้มแจ่ว
 • หมูสะเต๊ะ / ไก่สะเต๊ะ
  หมูสะเต๊ะ / ไก่สะเต๊ะ
 • เคชาเดียร์ใส้ผักขม / ใส้เห็ด
  เคชาเดียร์ใส้ผักโขม / ใส้เห็ด
 • ข้าวตัง - หน้าตั้ง / เมี่ยงลาว
  ข้าวตัง - หน้าตั้ง / เมี่ยงลาว
 • เมี่ยงกวยเตี๋ยวไสกุง / ไสหมู ฯลฯ
  เมี่ยงกวยเตี๋ยวไสกุง / ไสหมู ฯลฯ
 • เต้าหู้ทอด
  เต้าหู้ทอด
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1