SNACK BOX / SIMPLY ASIAN / 79.-
79
Baht
 • ข้าวมันไก่ม้วน/ข้าวเหนียวหมูฝอย (เลือก 1 อย่าง)
  ข้าวมันไก่ม้วน/ข้าวเหนียวหมูฝอย (เลือก 1 อย่าง)
 • ซาลาเปาไส้หมูแดง
  ซาลาเปาไส้หมูแดง
 • ลืมกลืน
  ลืมกลืน
 • น้ำผลไม้
  น้ำผลไม้
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1