COCKTAIL / SIMPLY ASIAN 225.-
225 / 295
Baht
 • ทอดมันพันตะไคร่ / ทอดมันลูกชิ้นปลากราย
  ทอดมันพันตะไคร่ / ทอดมันลูกชิ้นปลากราย
 • ไส้กรอกอีสาน
  ไส้กรอกอีสาน
 • ไก่ย่างญี่ปุ่น
  ไก่ย่างญี่ปุ่น
 • ปอเปี๊ยะปูเวียดนาม
  ปอเปี๊ยะปูเวียดนาม
 • ขนมจีบ / ฮะเก๋า
  ขนมจีบ / ฮะเก๋า
 • ชา / กาแฟ
  ชา / กาแฟ
 • นํ้าผลไม้
  นํ้าผลไม้
 • นํ้าดื่ม
  นํ้าดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1