COFFEE BREAK /SIMPLY ASIAN 185.-
145 / 185
Baht
 • ช่อม่วงไส้ไก่
  ช่อม่วงไส้ไก่
 • ขนมจีบ/ฮะเก๋า
  ขนมจีบ/ฮะเก๋า
 • ข้าวต้มผัด
  ข้าวต้มผัด
 • ชา/กาแฟ/น้ำดื่ม
  ชา/กาแฟ/น้ำดื่ม
 • น้ำผลไม้
  น้ำผลไม้
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1