COFFEE BREAK /CAKE & BAKE 185.-
145 / 185
Baht
 • แซนด์วิชไก่รมควัน/ปูอัด/ทูน่า/แฮม (เลือก 1 อย่าง)
  แซนด์วิชไก่รมควัน/ปูอัด/ทูน่า/แฮม (เลือก 1 อย่าง)
 • มินิพายไก่/มินิพัฟเห็ด (เลือก 1 อย่าง)
  มินิพายไก่/มินิพัฟเห็ด (เลือก 1 อย่าง)
 • ช็อกโกแลตมัฟฟิน
  ช็อกโกแลตมัฟฟิน
 • ชา/กาแฟ/นํ้าดื่ม
  ชา/กาแฟ/นํ้าดื่ม
 • น้ำผลไม้
  น้ำผลไม้
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1