COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET C MINI COCKTAIL 225.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • คานาเป้กุ้ง
  คานาเป้กุ้ง
 • มินิเบอร์เกอร์ไก่-หมู/ฮอทดอก
  มินิเบอร์เกอร์ไก่-หมู/ฮอทดอก
 • ข้าวตัง-หน้าตั้ง/ข้าวตังเมี่ยงลาว
  ข้าวตัง-หน้าตั้ง/ข้าวตังเมี่ยงลาว
 • อัลมอนด์บราวนี่
  อัลมอนด์บราวนี่
 • ขนมลูกชุบ (สั่งล่วงหน้า 3 วัน)
  ขนมลูกชุบ (สั่งล่วงหน้า 3 วัน)
 • ชา ทไวท์นิ่ง/กาแฟ
  ชา ทไวท์นิ่ง / กาแฟ
 • น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
  น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
 • น้ำดื่ม
  น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1