COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET A MINI COCKTAIL 225.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • แซนด์วิชเบคอน / แซนด์วิชอกไก่
  แซนด์วิชเบคอน / แซนด์วิชอกไก่
 • ขนมจีบ-ฮะเก๋า
  ขนมจีบ-ฮะเก๋า
 • ซาลาเปาไส้ครีม / หมูแดง
  ซาลาเปาไส้ครีม / หมูแดง
 • เค้กมะตูม
  เค้กมะตูม
 • สละลอยแก้ว
  สละลอยแก้ว
 • ชา ทไวท์นิ่ง/กาแฟ
  ชา ทไวท์นิ่ง / กาแฟ
 • น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
  น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
 • น้ำดื่ม
  น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1