COFFEE BREAK / HEALTHY BITES 145.-
145 / 185
Baht
 • แซนด์วิชข้าวโพด/เห็ด : ขนมปังโฮลวีด/ขนมปังธัญพืช (เลือก 1 อย่าง)
  แซนด์วิชข้าวโพด/เห็ด : ขนมปังโฮลวีด/ขนมปังธัญพืช (เลือก 1 อย่าง)
 • มินิพัฟเห็ด
  มินิพัฟเห็ด
 • เดนิชผลไม้
  เดนิชผลไม้
 • ชาผลไม้/น้ำสมุนไพรร้อน-เย็น/น้ำดื่ม
  ชาผลไม้/น้ำสมุนไพรร้อน-เย็น/น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1