COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET D COCKTAIL VIP SET 395 / 495.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • ปอเปี๊ยะสด
  ปอเปี๊ยะสด
 • ปอเปี๊ยะปู
  ปอเปี๊ยะปู
 • ปอเปี๊ยะเห็ดหอม
  ปอเปี๊ยะเห็ดหอม
 • แซลมอนสลัด
  แซลมอนสลัด
 • เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว
  เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว
 • กระทงทอง
  กระทงทอง
 • หมี่กรอบ
  หมี่กรอบ
 • ถุงทอง
  ถุงทอง
 • สลัดซีซ่าร์
  สลัดซีซ่าร์
 • ยำส้มโอกุ้งสด
  ยำส้มโอกุ้งสด
 • ยำสลัดปูอัด
  ยำสลัดปูอัด
 • เบคอนห่อไส้กรอกซอสบาร์บีคิว
  เบคอนห่อไส้กรอกซอสบาร์บีคิว
 • ทอดมัน
  ทอดมันปลากราย/ทอดมันลูกชิ้นปลากราย
 • ปีกไก่ทอดตะไคร้
  ปีกไก่ทอดตะไคร้
 • แฮ่กึ้นทอด
  แฮ่กึ้นทอด
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1