SNACK BOX / HEALTHY BITES / 79.-
79
Baht
 • แซนด์วิชเห็ดหอม / ขนมปังไส้เห็ด (เลือก 1 อย่าง)
  แซนด์วิชเห็ดหอม / ขนมปังไส้เห็ด (เลือก 1 อย่าง)
 • พายผักโขม / คีชผักโขม (เลือก 1 อย่าง)
  พายผักโขม/คีชผักโขม (เลือก 1 อย่าง)
 • โดรายากิไส้ถั่วแดง / ขนมไทยน้ำผึ้ง (เลือก 1 อย่าง)
  โดรายากิไส้ถั่วแดง / ขนมไทยน้ำผึ้ง (เลือก 1 อย่าง)
 • น้ำผลไม้
  น้ำผลไม้
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1