COCKTAIL / YOUR FAVORITES / เมนูแนะนำ
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
  ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
 • ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
  ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
 • มินิช็อคบอล
  มินิช็อคบอล
 • ทูน่าคอร์นสลัด
  ทูน่าคอร์นสลัด
 • แซลมอนทอดซอสทาร์ทาร์
  แซลมอนทอดซอสทาร์ทาร์
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1