COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET B MINI COCKTAIL 225.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • พิซซ๋า
  พิซซ่า
 • แซลมอนแซนด์วิช / ไก่ทรงเครื่อง / แฮม / ทูน่า / ปูด
  แซลมอนแซนด์วิช/ไก่ทรงเครื่อง/แฮม/ทูน่า/ปูอัด
 • เดนิชไส้กรอก
  เดนิชไส้กรอก
 • มัฟฟิ่นช็อกโกแลต/บลูเบอร์รี่/ราสเบอร์รี่
  มัฟฟิ่นช็อกโกแลต/บลูเบอร์รี่/ราสเบอร์รี่
 • มินิพายบลูเบอร์รี่ครีมชีส
  มินิพายบลูเบอร์รี่ครีมชีส
 • ชาทไวท์นิ่ง/กาแฟ
  ชา ทไวท์นิ่ง / กาแฟ
 • น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
  น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มแนะนำ
 • น้ำดื่ม
  น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1