COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET B MINI COCKTAIL 295.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • เบคอนห่อไส้กรอก
  เบคอนห่อไส้กรอก
 • ขนมจุ้ยก๋วย
  ขนมจุ้ยก๋วย
 • บลูเซสต้าวาซาบิ+คาร์เวียร์
  บลูเซสต้าวาซาบิ+คาร์เวียร์
 • สลัดแซลมอน/กุ้ง/ปูอัด
  สลัดแซลมอน/กุ้ง/ปูอัด
 • ขนมจีบ-ฮะเก๋า
  ขนมจีบ - ฮะเก๋า
 • สละลอยแก้ว
  สละลอยแก้ว
 • หมี่กะทิกุ้งสด
  หมี่กะทิกุ้งสด
 • น้ำอัดลม
  น้ำดื่ม
 • น้ำอัดลม
  น้ำอัดลม/น้ำสมุนไพร/เครื่องดื่มเย็น/น้ำผลไม้
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1