COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET A MINI COCKTAIL 295.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • หมูมะนาวคะน้ากรอบ
  หมูมะนาวคะน้ากรอบ
 • มินิพิซซ่า
  มินิพิซซ่า
 • แฮ่กึ้นทอด
  แฮ่กึ้นทอด
 • หมูสะเต๊ะ/ไก่/เนื้อ
  หมูสะเต๊ะ/ไก่/เนื้อ
 • พานนาคอตต้า
  พานนาคอตต้า
 • ข้าวกะเพราไก่-ไข่ดาว ดาว
  ข้าวกะเพราไก่-ไข่ดาว (นกกะทา)
 • น้ำอัดลม
  น้ำอัดลม/น้ำสมุนไพร/เครื่องดื่มเย็น/น้ำผลไม้
 • น้ำดื่ม
  น้ำดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1