COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET E COCKTAIL VIP SET 395 / 495.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • ไส้กรอกรวม
  ไส้กรอกรวม-ซาวเคร้าท์
 • บาร์บีคิวกุ้ง
  บาร์บีคิวกุ้ง
 • หมู/ไก่สะเต๊ะ
  หมู/ไก่สะเต๊ะ
 • ขนมจีบ-ฮะเก๋า
  ขนมจีบ-ฮะเก๋า
 • ซาลาเปาไส้ครีม-หมูแดง
  ซาลาเปาไส้ครีม-หมูแดง
 • ไก่ย่างญี่ปุ่น
  ไก่ย่างญี่ปุ่น
 • ขนมกุ้ยช่าย
  ขนมกุ้ยช่าย
 • บาร์บีคิวซีฟู๊ด
  บาร์บีคิวซีฟู๊ด
 • กุ้งสะเต๊ะ
  กุ้งสะเต๊ะ
 • ไส้กรอกแหนม
  ไส้กรอกแหนม
 • บลูเชสต้าวาซาบิ+คาร์เวียร์
  บลูเชสต้าวาซาบิ+คาร์เวียร์
 • หมี่กะทิกุ้งสด
  หมี่กะทิกุ้งสด
 • ข้าวกะเพราไก่
  ข้าวกะเพราไก่+ไข่ดาว
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1