COCKTAIL / YOUR FAVORITES / SET B COCKTAIL VIP SET 395 / 495.-
225 Baht
A / B / C / D
295 Baht
A / B
395 / 495 Baht
A / B / C / D / E / F
 • ขนมไทย
  ขนมไทย
 • ลูกชุบ
  ลูกชุบ
 • ถั่วแปบ
  ถั่วแปบ
 • ขนมเหนียว
  ขนมเหนียว
 • ข้าวต้มผัด
  ข้าวต้มผัด
 • ข้าวต้มจิ้ม
  ข้าวต้มจิ้ม
 • ข้าวเกรียบปากหม้อ
  ข้าวเกรียบปากหม้อ
 • สาคู
  สาคูไส้หมู / ปั้นสิบนึ่ง
 • ข้าวเหนียว
  ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง/สังขยา/ปลา
 • ขนมจุ้ยก๊วย
  ขนมจุ้ยก๊วย
 • ทาร์ตผลไม้
  ทาร์ตผลไม้
 • ลูกตาลลอยแก้ว
  ลูกตาลลอยแก้ว
 • บัวลอยเผือก
  บัวลอยเผือก
 • ทับทิมกรอบ
  ทับทิมกรอบ
 • เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
  เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
 • สละลอยแก้ว
  สละลอยแก้ว
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1