A / B / C
D / E / F
 • เค้กชิ้นคละรส
  เค้กชิ้นคละรส
 • ตะโก้เผือก / แห้ว / ข้าวโพด
  ตะโก้เผือก / แห้ว / ข้าวโพด
 • ขนมลูกชุบ
  ขนมลูกชุบ
 • ทับทิมกรอบ สองสี
  ทับทิมกรอบ สองสี
 • บัวลอยน้ำขิง
  บัวลอยน้ำขิง
 • บัวลอยเผือก
  บัวลอยเผือก
 • บัวลอยสามสี
  บัวลอยสามสี
 • แป๊ะก๊วยนมสด
  แป๊ะก๊วยนมสด
 • ซาหริ่ม
  ซาหริ่ม
 • ข้าวต้มน้ำวุ้นขนุนสด
  ข้าวต้มน้ำวุ้นขนุนสด
 • สาคูแคนตาลูป
  สาคูแคนตาลูป
 • วุ้นมะพร้าวอ่อน / ลิ้นจี่ / ลำใย
  วุ้นมะพร้าวอ่อน / ลิ้นจี่ / ลำใย
 • ทองหยิบ / ทอดงหยอด / เม็ดขนุน / ฝอยทอง / ขนมชั้น
  ทองหยิบ / ทอดงหยอด / เม็ดขนุน / ฝอยทอง / ขนมชั้น
 • สละลอยแก้ว
  สละลอยแก้ว
 • เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
  เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
 • สังขยาฟักทอง / สังขยาทุเรียน (New)
  สังขยาฟักทอง / สังขยาทุเรียน (New)
 • ช็อคโกแลตมูส
  ช็อคโกแลตมูส
 • น้ำแข็งใส
  น้ำแข็งใส
 • ขนมหม้อแกงถั่ว
  ขนมหม้อแกงถั่ว
 • ขนมกล้วย / เผือก / ฟักทอง / มันสัมปะหลัง
  ขนมกล้วย / เผือก / ฟักทอง / มันสัมปะหลัง
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1