A / B / C
Drink
 • แซนด์วิชทูน่า
  แซนด์วิชทูน่า
 • แซนด์วิชไก่รมควัน
  แซนด์วิชไก่รมควัน
 • แซนด์วิชไก่ทรงเครื่อง
  แซนด์วิชไก่ทรงเครื่อง
 • แซนด์วิชปูอัด
  แซนด์วิชปูอัด
 • แซนด์วิชแฮม
  แซนด์วิชแฮม
 • แซนด์วิชหมูหยองนํ้าพริกเผา
  แซนด์วิชหมูหยองนํ้าพริกเผา
 • มินิพายไก่/มินิพัฟเห็ด
  มินิพายไก่/มินิพัฟเห็ด
 • มินิเดนิชไส้กรอก
  มินิเดนิชไส้กรอก
 • มินิเบอร์เกอร์หมู/ไก่
  มินิเบอร์เกอร์หมู/ไก่
 • มินิครัวซองค์แฮม/ทูน่า/ปูอัด
  มินิครัวซองค์แฮม/ทูน่า/ปูอัด
 • ข้าวเกรียบปากหม้อ
  ข้าวเกรียบปากหม้อ
 • สาคูไส้หมู
  สาคูไส้หมู
 • ปั้นสิบนึ่งไส้ไก่
  ปั้นสิบนึ่งไส้ไก่
 • ช่อม่วง
  ช่อม่วง
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1