COCKTAIL / TEA PARTY 295.-
225 / 295
Baht
 • พายสตูว์ไก่
  พายสตูว์ไก่
 • แซนด์วิชไก่รมควัน
  แซนด์วิชไก่รมควัน
 • บลูเชสต้าวาซาบิ+คาร์เวียร์
  บลูเชสต้าวาซาบิ+คาร์เวียร์
 • เดนิชไส้กรอก
  เดนิชไส้กรอก
 • ผักโขมอบชีส / ลาซานญ่า
  ผักโขมอบชีส / ลาซานญ่า
 • พานนาคอตต้า
  พานนาคอตต้า
 • ถั่วรวมรส
  ถั่วรวมรส
 • น้ำอัดลม / น้ำสมุนไพร / เครื่องดื่มเย็น / น้ำผลไม้
  น้ำอัดลม / น้ำสมุนไพร / เครื่องดื่มเย็น / น้ำผลไม้
 • นํ้าดื่ม
  นํ้าดื่ม
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1